Bảng giá dịch vụ SMS Marketing

Mobile Phone 

SMS Quảng cáo

<20.000 tin/tháng (550đ/1 tin) 

20.000-50.000 tin/tháng (540đ/1 tin) 

50.000-75.000 tin/tháng (530đ/1 tin) 

75.000 tin/tháng(520đ/1 tin) 

images

Vina Phone 

SMS Quảng cáo

<20.000 tin/tháng (550đ/1 tin) 

20.000-50.000 tin/tháng (540đ/1 tin) 

50.000-75.000 tin/tháng (530đ/1 tin) 

75.000 tin/tháng(520đ/1 tin) 

images

Viettel

SMS Quảng cáo

<20.000 tin/tháng (570đ/1 tin) 

20.000-50.000 tin/tháng (560đ/1 tin) 

50.000-75.000 tin/tháng (550đ/1 tin) 

75.000 tin/tháng(540đ/1 tin) 

images

Gtel/ VNM

SMS Quảng cáo

<20.000 tin/tháng (500đ/1 tin) 

20.000-50.000 tin/tháng (450đ/1 tin) 

50.000-75.000 tin/tháng (430đ/1 tin) 

75.000 tin/tháng(400đ/1 tin) 

images

Mobile Phone

SMS CSKH

<20.000 tin/tháng (850đ/1 tin) 

20.000-50.000 tin/tháng (840đ/1 tin) 

50.000-75.000 tin/tháng (830đ/1 tin) 

75.000 tin/tháng(820đ/1 tin) 

images

Vina Phone 

SMS CSKH

<20.000 tin/tháng (850đ/1 tin) 

20.000-50.000 tin/tháng (840đ/1 tin) 

50.000-75.000 tin/tháng (830đ/1 tin) 

75.000 tin/tháng(820đ/1 tin) 

images

Viettel

SMS CSKH

<20.000 tin/tháng (850đ/1 tin) 

20.000-50.000 tin/tháng (840đ/1 tin) 

50.000-75.000 tin/tháng (835đ/1 tin) 

75.000 tin/tháng(830đ/1 tin) 

images

Gtel/ VNM

SMS CSKH

<20.000 tin/tháng (550đ/1 tin) 

20.000-50.000 tin/tháng (500đ/1 tin) 

50.000-75.000 tin/tháng (450đ/1 tin) 

75.000 tin/tháng(400đ/1 tin) 

images

Phí Dịch Vụ

 • Phí setting up: miễn phí
 • Phí đăng ký và duy trì Brand Name đối với tin Chăm sóc khách hàng Vinaphone, Viettel và Mobi: bao gồm phí đăng ký 500,000 VND/brand name và phí duy trì 500,000 VND/brand name/tháng (gồm VAT).
 • Đối với mảng ngân hàng, phí duy trì brand name do Viettel áp dụng đối với tin chăm sóc khách hàng là 550,000 VND/brand name/tháng (gồm VAT)
 • Phí đăng ký và duy trì Brand Name các mạng khác: Miễn phí
 • Phí quản lý: Miễn phí
 • Phí tin nhắn thương hiệu = số lượng tin nhắn x đơn giá.

 

STT

Số ký tự của bản tin quảng cáo

(bao gồm cả khoảng trắng)

Số SMS tương ứng

1

Độ dài ≤ 160

01

2

160 < độ dài ≤ 306

02

3

306 < độ dài ≤ 459

03

4

459 < độ dài ≤ 612

04

 • Cấu trúc SMS quảng cáo theo quy định của nhà mạng:

  • Đối với MobiFone:[QC-MSQL] Noi dung quang cao. Tu choi QC, soan NO gui 9241
  • Đối với Vinaphone:(QC-MSQL) Noi dung quang cao. Tu choi QC soan TC gui 1551
  • Đối với Viettel:(QC-MSQL) Noi dung quang cao.De tu choi,soan TC gui 1313
  • Các mạng khác:(QC-MSQL) Noi dung quang cao.