Phần mềm quản trị nhân sự HRM

Giải pháp quản trị nhân sự, hỗ trợ mọi nghiệp vụ liên quan tới chấm công quản lý nhân sự của doanh nghiệp.

Giải pháp HRM

Phần mềm quản lý nhân sự toàn diện, chuyên nghiệp, giúp doanh nghiệp giải quyết các bài toán về

Quản lý đơn từ

Quản lý hồ sơ

Quản lý tuyển dụng

Quản lý tài sản

  • Đang cập nhật

Quản lý chấm công

Quản lý tiền lương

Quản lý đào tạo

Quản lý, đánh giá KPI

Quản lý đơn từ

Quản lý hồ sơ

Quản lý tuyển dụng

Quản lý tài sản

Quản lý chấm công

Quản lý tiền lương

Quản lý đào tạo

Quản lý, đánh giá KPI

Giới thiệu chi tiết từng phân hệ

Quản lý đơn từ

  • Đang cập nhật

Device Slider
  • Đang cập nhật

Device Slider

Quản lý hồ sơ nhân sự

Quản lý tuyển dụng

  • Đang cập nhật

Device Slider
  • Đang cập nhật

Device Slider

Quản lý tài sản

Quản lý chấm công

  • Đang cập nhật

Device Slider
  • Đang cập nhật

Device Slider

Quản lý tiền lương

Quản lý đào tạo

  • Đang cập nhật

Device Slider
  • Đang cập nhật

Device Slider

Quản lý, đánh giá KPI

Lợi ích khi sử dụng HRM đối với

CEO
Hành chính - Nhân sự
Nhân viên

ĐIỀU GÌ TẠO NÊN SỰ KHÁC BIỆT CỦA HRM

Người dùng có thể yêu cầu xây dựng công thức lương, báo cáo động theo từng doanh nghiệp vận hành.
Khả năng tự đưa ra đánh giá dựa trên thang số đầu vào do người quản trị thiết lập một cách linh hoạt và khách quan.
Công nghệ xử lý đa nền tảng, cho phép chạy cả trên các thiết bị Smartphone, trên nền web và trên ứng dụng.

Hẹn lịch

Booking